Hoe breng je gedragsverandering teweeg?

Burgers gezondere, betere of duurzamere keuzes laten maken. Hen vaker met het openbaar vervoer laten gaan, of een school- of ziekenhuiskeuze beïnvloeden. Hoe doe je dat?

Gedragsverandering in het (semi) publieke domein kan bewerkstelligd worden door het tonen van sterke communicatie op het moment dat de ontvanger daarvoor het meest openstaat. Inbound marketing stelt je hiertoe in staat. We focussen op de behoefte van de burger, cliënt of consument en werken vanuit daar verder.

Inbound marketing binnen de (semi) overheid

Hoe werkt digitalisering van marketing en communicatie?

De klantbehoefte in het publieke domein (overheid, semi-overheid, zorg en onderwijs) verandert voortdurend. In 2018 zocht maar liefst 67% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder online naar informatie over gezondheid en leefstijl (t.o.v. 49% in 2012*). Ook het maken van een afspraak met de huisarts of zelfs medisch specialist gebeurt steeds vaker online (25% van de zorggebruikers doet dit).

Kortom, de burger bevindt zich steeds vaker online en zoekt actief naar informatie. Een stevige online strategie, waarbij we mensen al vroeg in het oriëntatieproces bereiken, is dus essentieel voor publiekscampagnes en om gedrag te beïnvloeden.

 

Gratis kennismaken
 
 
*Bron: CBS
 

Nieuwe versus oude marketing

De burger bewandelt andere paden dan voorheen. Zo is 57% van de beslissingscyclus al afgerond voordat men contact opneemt met een organisatie.  Hoe zorg jij ervoor dat je jouw doelgroep beïnvloedt in het gehele proces?

 
Old marketing
New Marketing
Afwachten tot burger contact zoekt
Kortlopende flight campaigns
Gedragscampagnes via TV en radio
Doorlopende 'nudge' campagnes
Content afgestemd op profiel en behoefte
Data-driven marketing
Dynamische, gepersonaliseerde website

Maak kennis met de Ha! werkwijze

Gebruik onze kennis, know how en capaciteit voor het vergroten van betrokkenheid en vertrouwen.

Campagnestrategie

Gezamenlijk bekijken we de doelgroep en doelstellingen. We werken (indien nodig) de citizen persona’s dieper uit, onderzoeken hun online gedrag en bepalen op basis daarvan een campagnestrategie waarmee we het meeste bereik en gewenste acties kunnen genereren.

Activatie

De campagnestrategie wordt omgezet naar de praktijk. Middels naadloos aansluitende content, advertenties en zichtbaarheid via diverse kanalen bereiken we inwoners vroeg in hun oriëntatieproces.

Een band opbouwen

Door gebruik te maken van slimme koppelingen personaliseren we de bezoekerservaring en zijn we in staat de bezoeker optimaal te begeleiden in zijn zoektocht naar informatie. Zo werken we aan het opbouwen van een band en wederzijdse betrokkenheid.

inbound-marketing-bureau-engage

Services & Middelen

Re-marketing - Landingspagina's - Social media redactie - Marketing Automation - Nurtering - Conversie optimalisatie

Binding creëren

Websitebezoekers, personen die interesse hebben getoond worden verder geïnspireerd met waardevolle informatie die past bij het oriëntatieproces. Dit is de fase waarin een medewerker actieve begeleiding kan bieden (bijvoorbeeld middels een chatbot). Ook sturen de campagnes in deze fase actiever aan op het aanzetten tot gewenst gedrag. We blijven menselijk en persoonlijk en bouwen zo aan de relatie.

 

Activatie

Personen die voldoende interesse en interactie tonen, worden nu gestimuleerd het gewenste gedrag te vertonen. Hiervoor gebruiken we activerende campagneboodschappen en eventueel beloningen.

Gewenst gedrag

De persoon vertoont het gewenste gedrag; doelstelling behaald!

inbound-marketin-agency-delightServices & Middelen

Live Chats - kennis databases - Email sequences - taak automatisering - tevredenheidsonderzoeken/enquêtes

Overtref de verwachtingen

Consistent, helder en persoonlijk communiceren door de gehele organisatie is zo eenvoudig nog niet. Creëer inzicht in de ervaring die mensen hebben voor, tijdens en na ieder contactmoment door het koppelen van marketing, sales en klantenservic- communicatie in één systeem.

Automatiseer tijdrovende taken

Optimaliseer en automatiseer tijdrovende zaken in de klantenservice. Door het inzetten van moderne middelen zoals gepersonaliseerde ticketsystemen, kennisdatabanken, geautomatiseerde taken en templates houden medewerkers tijd over voor echt persoonlijke aandacht. Met andere woorden: betere service en een efficiëntere organisatie. 

Meet en optimaliseer

Middels 'closed-loop analytics' wordt betrokkenheid direct toegewezen aan verschillende communicatie-uitingen, waardoor we de effectiviteit van de campagne van A-Z kunnen meten. Middels tevredenheids- of reizigersonderzoeken meten we bovendien de echte tevredenheid van de gebruiker of inwoner.

Gratis kennismaken

Benieuwd naar behaalde resultaten bij onze klanten?
Bekijk onze cases.

+35M
Impressies
+30.000
Websitebezoekers