Buyer persona onderzoek

Buyer persona's gaan veel verder dan eenvoudige klantprofielen. Het geeft ook inzicht in behoeften, drijfveren, denkwijze, koopgedrag en doelen van klanten. Met buyer persona onderzoek werk je archetypes van klanten uit, zodat je veel beter kunt inspelen op aankoopbeslissingen van klanten. 

Hoe komt een organisatie aan de informatie om buyer persona's uit te werken? Er is vaak al een hoop data binnen het bedrijf zelf te vinden. Met buyer persona onderzoek haalt Ha! die gegevens boven water.