Google Analytics expert Schiedam

Je logt regelmatig in bij Google Analytics, maar kijk je ook naar de juiste statistieken? Misschien kijk je daarom voornamelijk naar bezoekersaantallen. Er zijn veel functies in Google Analytics die veel mensen niet kennen of gebruiken. Als Google Analytics Expert Schiedam helpen wij je om het maximale uit je webstatistieken te halen.

Bijna elke website gebruikt tegenwoordig Google Analytics. Toch zien wij niet vaak een website waarop Google Analytics is geïmplementeerd zoals wij het graag zien: met de (juiste) ingestelde websitedoelen en een achterliggende gedachte. Men focust snel op de verkeerde of irrelevante statistieken, of kijkt zonder een heldere doelstelling te hebben geformuleerd. Zaken als sessieduur, bounce rate, pageviews en bezoekersaantallen zijn op zichzelf namelijk vrij nietszeggend. Hoe kun je Google Analytics gebruiken, zodat je wel volledig inzicht krijgt?

Onze aanpak als Google Analytics Expert Schiedam

De statistieken en analyses van Google Analytics zeggen dus niet zoveel zolang je geen helder doel voor de website van je bedrijf definieert; je mist een referentiekader. We leren je om dit doel onder te verdelen in sub-doelen en indicatoren en om ze meetbaar te maken in Google Analytics. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsvideo, een button om een afspraak te maken of het downloaden van een whitepaper. Dit kunnen allemaal belangrijke stappen zijn in het aankoopproces, waardoor het van grote toegevoegde waarde is om te kunnen inzien wat hiermee wordt gedaan. Zeg nu zelf; een auto koop je niet met één klik op de knop: daar gaat vaak een vrij lang oriëntatieproces aan vooraf.

De grote hoeveelheid data kan het lastig maken om te bepalen wat er nu écht toe doet voor specifiek jouw website. Een lange sessieduur kan bijvoorbeeld betekenen dat bezoekers aandachtig de inhoud van je website lezen en bekijken. Maar het kan ook betekenen dat ze niet kunnen vinden wat ze zoeken. Aanvullende data zoals aantal pagina’s per sessie kunnen hier vervolgens extra inzicht in geven, zodat je de juiste conclusie trekt. Wij kunnen dit voor je uit handen nemen, maar we bieden ook trainingen aan om je in staat te stellen om zelf de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden.

Door data uit Google Analytics te combineren en vanuit verschillende hoeken te bekijken ontstaat er een veel completer inzicht in hoe het er nu écht voor staat met je website. Zo kun je de belemmeringen voor je websitebezoekers opsporen en wegnemenIs onze expertise exact waar je naar op zoek bent? Als Google Analytics Expert Schiedam kunnen we je helpen om je website data beter te analyseren en in te zetten. Hierbij kunnen we zowel adviserend meekijken en trainingen geven of de analyse voor u overnemen. Ha! dat is handig.