Vrijwel ieder bedrijf heeft een website, en e-mail marketing wordt enorm veel ingezet. Wat zorgt nu voor een succesvolle website of een succesvolle inzet van een marketing campagne? Het uiteindelijke doel van een website is potentiële klanten over te laten gaan tot actie, zoals een aankoop. Een e-mail marketing campagne is pas geslaagd als veel lezers items uit het bericht aanklikken.

Het doel is dus: Reactie omzetten in actie! Maar hoe?

Motivatie

Volgens de psychologie hebben bezoekers allereerst motivatie nodig om een e-mail of een webpagina daadwerkelijk te lezen. Indien men een hoge motivatie heeft om zich te laten informeren door een bedrijf, zal de informatie beter binnenkomen, en daardoor zorgen voor een effectiever resultaat. Intrinsieke motivatie betreft motivatie vanuit een persoon zelf, extrinsieke motivatie betreft motivatie doordat er iets tegenover staat. Intrinsieke motivatie verhoogt het aantal ondernemende acties. Als men zich bijvoorbeeld zelf inschrijft voor een nieuwsbrief, zal men sneller over gaan tot het aanklikken van items. De kans dat deze mensen vanuit intrinsieke motivatie oprecht geïnteresseerd zijn in uw diensten of producten, is namelijk vele malen groter.

Vermogen

Daarnaast moet de potentiële klant in staat zijn om de activiteiten uit te voeren die hij of zij wil uitvoeren. Bij een e-mail marketing campagne begint dit al bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Indien men daarvoor lastige handelingen moet uitvoeren, zullen zij sneller afhaken. Vervolgens moet de informatie in de e-mail helder, eenvoudig en te begrijpen zijn. Ook voor een bezoek aan een website is het niet handig als men moeilijke stappen moet ondernemen in de navigatie van de website. Schat het vermogen van uw klanten dus goed in en pas iedere vereiste handeling en de verstrekte informatie hierop aan.

Drijfveren

Als laatste dient men een drijfveer te hebben om een handeling uit te voeren. De intrinsieke motivatie die net genoemd werd, kan uitgebreid worden door extrinsieke motivatie door er iets tegenover te zetten. Een drijfveer om aan te melden voor de nieuwsbrief, een drijfveer om een e-mail te openen en een drijfveer om een bezoekje te brengen aan een website. Waarom zou men iets doen zonder reden? Zorg voor deze reden en laat klanten overgaan tot actie.

Actie, reactie

De hiervoor genoemde factoren dragen bij aan een hogere betrokkenheid van bezoekers. Indien een bezoeker intrinsiek gemotiveerd is, het vermogen heeft de handeling uit te voeren en er wellicht ook nog iets tegenover staat, zorgt dit ervoor dat men sneller over zal gaan tot actie op de website. Actie veronderstelt het opnemen van contact, het aanvragen van informatie of wellicht het aankopen van een product of dienst. Dat wil toch ieder bedrijf? Kom dus gerust een keertje langs om te bekijken hoe er op uw website gezorgd kan worden voor motivatie, vermogen en een drijfveer.

Digitale marketing voor de maakindustrie

Lees in dit whitepaper meer over hoe marketing en sales zich ontwikkelen in de maakindustrie, waar de kansen liggen en welke ervaringen wij hiermee hebben. 

Download whitepaper