5
Trainingen
Alles
Meetbaar
Meerdere
Dashboards

Over de klant

Groupe PSA heeft onder andere de Franse automerken Peugeot en Citroën onder haar hoede. Private lease is een belangrijke tak van dit bedrijf. Zowel Peugeot en Citroën hebben een aparte website om leasecontracten aan te bieden aan particulieren. Hier kunnen zowel de nieuwe modellen als alle bijbehorende opties gekozen worden. De hele buyer's journey van het uitkiezen van een auto tot aan het leasecontract verloopt online. De enige gebeurtenis die offline plaatsvindt is de aflevering van de auto.

One sentence brief

Help ons met het meetbaar maken van de gehele buyer's journey in Google Analytics, zodat we een beter inzicht hebben in wat bezoekers op de websites doen en op welke punten ze afhaken in het aankoopproces.

Private lease website Peugeot

Onze oplossing

Het meetbaar maken van de private lease websites was een leuke uitdaging. Zeker omdat de afrekenflow alles behalve eenvoudig en lineair was. Met name het kiezen van de opties van de auto's zorgde voor de nodige complexiteit. De prijsberekeningen vonden namelijk allemaal op één pagina plaats.

Daarom heeft Ha! het meetbaar en inzichtelijk maken van de website opgedeeld in drie fases:

Peugeot 308 (2021)

Google analytics implementatie met een meetplan

Om de private lease websites meetbaar te maken, zijn we allereerst met Groupe PSA rond de tafel gaan zitten om te overleggen wat we precies wilden gaan meten. Wat zijn de belangrijkste doelen en KPI's van de websites, wat willen we terugzien in rapportages en welke metrics zijn daarin belangrijk? Dat vormde de basis van een meetplan (wat gaan we meten) een een taggingplan (hoe gaan we dat meten). Het uitgebreide taggingplan was met name belangrijk voor het meten van de optiekeuzes op de website. Het omvatte de belangrijkste elementen waar de bezoeker op klikte om bijvoorbeeld voor die leren bekleding te kiezen. Door middel van onder andere event tracking konden we deze data vervolgens in Google Analytics tonen. Op deze manier hebben er de hele buyer's journey en de afrekenflow meetbaar gemaakt. Die omvat het uitkiezen van een auto, het selecteren van de opties en de uiteindelijke aanvraag.

Google Analytics

Dashboards

Nadat de gehele buyer's journey meetbaar gemaakt was, wilden we de belangrijkste data in een overzichtelijk dashboard tonen. Groupe PSA had de nadrukkelijke wens om deze data achteraf nog in Excel te kunnen verwerken. Om die reden kozen we ervoor om de data in Google Sheets te tonen via de Google Analytics API. Hierdoor had Groupe PSA niet alleen een overzicht van de belangrijkste KPI's. Ze konden de sheets ook downloaden als Excelbestand en verder verwerken.

Google Analytics training

Nu de private lease websites goed doorgemeten konden worden, was het belangrijk dat de medewerkers van Groupe PSA ook overweg konden met Google Analytics en het nieuwe dashboard. Hiervoor hebben we een Google Analytics training gegeven en die aangevuld met informatie over het dashboard. Deze training was geheel toegespitst op de wensen en doelen van Groupe PSA. Zo konden ze achteraf ook direct aan de slag met de nieuw verworven kennis.

Google Analytics training

 

Onze oplossingen

Door samen met Groupe PSA de doelen en KPI's van de private lease websites te bepalen, konden we een gedetailleerd meetplan en taggingplan opstellen. Aan de hand hiervan maakten we vervolgens de gehele buyer's journey en de afrekenflow van de websites inzichtelijk. Dat is inclusief alle opties waaruit websitebezoekers kunnen kiezen. Deze data presenteerden we in een overzichtelijk Google Sheets Dashboard dat Groupe PSA achteraf kan downloaden en bewerken in Excel. Ten slotte gaven we de medewerkers trainingen om beter met Google Analytics en het dashboard te kunnen werken. Bekijk welke expertises we hebben ingezet en neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

Ha! Strategie

Meetplan Taggingplan  
     
     

Ha! Activatie

Google Analytics training    
     
     

Ha! Optimalisatie

Google Analytics implementatie Dashboards  
     
     
Gratis kennismaken