6
verschillende stakeholders
1
strategisch plan voor doelgroepcommunicatie
1
nieuwe website voor 6 doelgroepen

Over de klant

GOUD is een samenwerking tussen tussen het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Samen doen zij wetenschappelijk onderzoek naar mensen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van de resultaten komen ze meer te weten over hun gezondheid en welzijn. Denk aan het effect van medicijnen, sporten en een gezonde leefwijze.

 

One sentence brief

Omdat GOUD veel stakeholders heeft, moesten de onderzoeksresultaten vaker en beter aan die verschillende doelgroepen gecommuniceerd worden, zodat GOUD het bereik kon vergroten.

Groepsfoto onderzoeksteam academische werkplaats goud

Onze oplossing

GOUD heeft te maken met veel verschillende stakeholders. Hieronder vallen bijvoorbeeld ouders/verzorgers, zorgprofessionals, ministeries, andere onderzoekers, het zorgonderwijs en natuurlijk niet op de laatste plaats de cliënten. Zij bekijken het onderzoekswerk van GOUD allemaal vanuit een andere invalshoek.

De grootste uitdaging was dan ook het vergroten van de zichtbaarheid onder al deze doelgroepen. De voortang van het onderzoekswerk werd tot dan toe alleen naar buiten gebracht als een onderzoek was afgerond. Dat was veel te weinig! GOUD doet belangrijk werk, maar het was nog voor te weinig mensen zichtbaar. Door meer zichtbaarheid is immers het effect op de maatschappij groter, maar ook leidt deze zichtbaarheid tot meer toepassing door zorgprofessionals van conclusies die voortkomen uit hun onderzoeken. Ook kan er meer subsidie opgehaald worden en het vergroot de kans op samenwerkingen met andere onderzoekers. Het hoofddoel is dan ook: het effect van de onderzoeken vergroten.

Om dit te bereiken, heeft Ha! de volgende stappen ondernomen:

  • In kaart brengen van de verschillende doelgroepen in een strategisch plan voor doelgroepcommunicatie;
  • Ontwikkeling van een huisstijl en een nieuwe website;
  • Ondersteuning bij e-mailmarketing.
Groepsfoto onderzoeksteam academische werkplaats goud

Een strategisch plan voor doelgroepcommunicatie

Om de zichtbaarheid van GOUD te vergroten, was het noodzakelijk om eerst alle stakeholders in kaart te brengen. Door het opstellen van een strategisch marketing- en communicatieplan werd inzichtelijk op welke manier het wetenschappelijk onderzoek voor die doelgroepen relevant is. Ook de doelen, communicatiemiddelen en de vragen van de stakeholders werden hierin uiteengezet. Dit gaf inzicht in de manieren waarop die verschillende doelgroepen bereikt konden worden. Een goed startpunt om de zichtbaarheid te vergroten!

Een nieuwe huisstijl én een nieuwe website

Als je besluit om vaker naar buiten te treden, wil je dat op een professionele manier doen. Daarom heeft Ha! een huisstijl ontwikkeld die GOUD voor alle communicatiekanalen kan gebruiken. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de nieuwe website. Deze website is een centrale plek geworden om met alle doelgroepen te communiceren. Zo zijn er voor een aantal doelgroepen zelfs speciale pagina's ontwikkeld. Cliënten, ouders/verzorgers en zorgprofessionals kunnen hier informatie over de onderzoeken lezen. Daarnaast worden vragen die voor hen relevant zijn op die pagina's beantwoord.

Er zijn ook veel foto's en interviews met stakeholders op de website terug te vinden. In die interviews vertellen stakeholders over hun ervaring met GOUD. Door middel van social proof hebben we ervoor gezorgd dat alle doelgroepen zichzelf beter herkennen. Verder worden alle onderzoekers die zich voor GOUD inzetten aan de websitebezoeker voorgesteld. Hierdoor krijgen ze een gezicht. De nieuwe website is dus een centrale plek waar de verschillende communicatieboodschappen samenkomen. Dit hebben we gedaan aan de hand van het strategisch plan voor doelgroepcommunicatie dat we eerder hebben uitgewerkt. Zowel GOUD als alle stakeholders zijn erg enthousiast over de nieuwe website. Er zijn een hoop positieve reacties op gekomen.

GOUD onbeperkt gezond website

E-mailcampagnes en vervolgstappen

Een extra kanaal dat wij inzetten om de zichtbaarheid van GOUD te vergroten is e-mail. Door middel van e-mailmarketing worden er namelijk updates over lopende onderzoeken gedeeld. Hierbij stuurt GOUD de informatie eerst naar Ha! en wij werken het uit in pakkende mailings in hun huisstijl.

Er is een social media plan gemaakt om het bereik van GOUD ook via andere kanalen te vergroten. We hebben gebrainstormd over een social media strategie waarin we de onderzoekers als autoriteit inzetten. Social selling training aan het team van GOUD zal hierin een belangrijke rol spelen, want zo wordt social media door de hele organisatie gedragen en heeft iedereen handvatten om er zelf actief mee aan de slag te gaan. Bovendien gaan we een website ontwikkelen voor het belangrijkste onderzoeksproject van GOUD: de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten.

Vervolgstappen

 

Onze oplossingen

Door de verschillende doelgroepen van GOUD in kaart te brengen, werd inzichtelijk hoe ze deze doelgroepen konden bereiken. Dit is uitgewerkt in een strategische plan voor doelgroepcommunicatie. Bekijk hier welke strategische kennis we hebben ingezet en neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Strategie

Doelgroepenonderzoek Strategisch plan voor doelgroepcommunicatie Social media strategie
     
     
Gratis kennismaken