E-mail marketing is een medium om de klanten te binden door middel van het versturen van waardevolle informatie. Zoals bij iedere marketingcampagne moet ook hierbij de behoefte van de klant centraal staan. Het voordeel van e-mail marketing is dat de campagnes gesegmenteerd kunnen worden. Op die manier kunnen de behoeften van verschillende klantgroepen nog effectiever bereikt worden. Resultaat gerichte e-mail marketing, dat is waar het om draait. Maar wat is wel toegestaan en wat niet?

HA! zet voor u de wet- en regelgeving omtrent e-mail marketing op een rijtje.

Toestemming e-mail marketing

E-mails die van commerciële, charitatieve of ideële aard zijn mogen uitsluitend verzonden worden indien hiervoor door middel van een actieve handeling toestemming is gegeven. Vaak zijn aan het einde van invulformulieren verplicht in te vullen velden verwerkt, waarbij degene die het formulier invult toestemming kan geven met betrekking tot het versturen van e-mails. Belangrijk hierbij is dat er bewezen moet kunnen worden dat de toestemming op een rechtmatige wijze verkregen is. Daarnaast moet er uitdrukkelijk vermeld worden voor welke doeleinde het e-mailadres gebruikt zal worden. De telecommunicatiewet ligt ten grondslag aan dit toestemmingsprincipe.

Afmelden voor e-mailcommunicatie

In iedere situatie moet er voor ontvangers de mogelijkheid bestaan om zich af te melden voor de e-mails. Binnen één organisatie kan er gebruik worden gemaakt van meerdere merken, oftewel labels. Voor de afmelding geldt in dit geval dat het op hetzelfde niveau moet zijn als de aanmelding. Stel dat er tijdens de aanmelding één keer toestemming is gevraagd, waarna meerdere labels e-mails zijn gaan verzenden, moeten alle labels bij afmelding ophouden met het versturen van e-mails. Mochten de labels ieder voor zich toestemming hebben verkregen, is het geoorloofd voor het bedrijf om bij een afmelding voor label 1, vanuit label 2 nog e-mails te blijven verzenden.

No-reply e-mails

De reclame die via e-mails aan (potentiële) klanten wordt toegezonden moet herkenbaar zijn als reclame van het desbetreffende bedrijf. Daarnaast moeten de ontvangers de mogelijkheid hebben om e-mails terug te kunnen verzenden. De no-reply e-mailadressen zijn om deze reden niet meer toegestaan. Een enkele uitzondering bestaat waarin dit type e-mailadres nog wel mag worden ingezet, namelijk in het geval dat een e-mail niet commercieel, charitatief of ideëel van aard is.

Bescherming van de ontvanger

Alle wet- en regelgeving omtrent e-mailmarketing zijn van dien aard om de consument te beschermen. Tegenwoordig gebeurt steeds meer via het internet, waar de consument door de complexiteit steeds minder grip op krijgt. Het is daarom van belang dat bedrijven zich houden aan deze regels omtrent de verzending van reclame. Uiteindelijk zal dit voor meer loyaliteit bij de klant zorgen, wanneer het bedrijf zich niet opdringt aan de consument.

 

Download nu de whitepaper over Inbound Marketing!

Waarom is Inbound Marketing nu urgent en kun je dit als marketing manager niet negeren? Het antwoord hierop plus interessante facts & figures vind je in de speciaal hiervoor geschreven whitepaper.

Download whitepaper